Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

Ενημέρωση για το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Με στόχο την ευρύτερη προβολή της Νέας Δράσης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ενίσχυση ίδρυσης μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, ανακοινώνεται η προκήρυξη του προγράμματος «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Επιδοτούνται υψηλής ποιότητας τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες από 25,000€ έως 400,000€.  Η δράση είναι συγχρηματοδοτούμενη, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους, και στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.ependyseis.gr από 18/12/2017- 28/3/2018.

Για κάθε πληροφορία σχετικά με τη δράση μπορείτε να ανατρέξετε:
·         στο Γρ. Πληροφόρησης κοινού: Λ. Μεσογείων 56 Αθήνα (Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00πμ έως 17:00μμ)
·         στο 801 11 36 300 (με αστική χρέωση από σταθερό τηλέφωνο – Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00πμ έως 19:00μμ)
·         στην ιστοσελίδα http://www.antagonistikotitta.gr/epanek/porkirixeis.asp?id=31&cs
·         στην ιστοσελίδα www.espa.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: