Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

Προσωρινή διακοπή εργασιών του ληξιαρχείου και του δημοτολογίου του Δήμου Βριλησσίων.

Ο Δήμος Βριλησσίων ενημερώνει ότι διακόπτονται προσωρινά από την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου και ώρα 15:00 οι εργασίες ενημέρωσης των τοπικά εγκατεστημένων πληροφοριακών συστημάτων στα Δημοτολόγια – Ληξιαρχεία & ΚΕΠ όλων των Δήμων της χώρας. Η επανάληψη των εργασιών ενημέρωσης των στοιχείων δημοτολογίου θα γίνει την 22 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα.
Η διακοπή πραγματοποιείται ώστε σε αυτό το χρονικό διάστημα να γίνει μετάπτωση των δεδομένων όλων των Δημοτολογίων των Δήμων & Ληξιαρχείων της χώρας στο νέο πληροφοριακό σύστημα "Μητρώο Πολιτών".

Κατά τη διάρκεια της διακοπής δε θα λαμβάνει χώρα καμία εγγραφή, διαγραφή, συμπλήρωση ή μεταβολή στοιχείων σε οικογενειακές μερίδες στα Δημοτολόγια των Δήμων της χώρας. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου πολίτη δύναται να γίνεται καταχώρηση εγγραφής στα χειρόγραφα βιβλία του Δημοτολογίου.

Ο Δήμος Βριλησσίων ζητά την κατανόηση των δημοτών για την ταλαιπωρία που ενδεχομένως να υποστούν από τις αλλαγές αυτές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: