Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018

Ο Δήμος Βριλησσίων συνδιοργανωτής ημερίδας για τις τεχνολογίες κυψελών καυσίμου και υδρογόνου.

Ο Δήμος Βριλησσίων συνδιοργανώνει με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος, το Κέντρο Ερευνών ‘ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’ και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Χημικών Μηχανικών, την 1η Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Ημερίδα Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας FCH 2JU Regions & Cities, την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 από τις 9.30π.μ έως τις 16.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Νίκης 4). Στην ημερίδα συμμετέχουν εκπρόσωποι Ο.Τ.Α, οργανισμών και φορέων από Ελλάδα, Βουλγαρία, Κροατία και Ρουμανία καθώς και Ευρωπαϊκές Βιομηχανίες Η2.
Ο Δήμος Βριλησσίων είναι από τους πρώτους Ελληνικούς Ο.Τ.Α που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πόλεων Υδρογόνου. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στρατηγικό στόχο να αναδείξει μέχρι το 2020 τις τεχνολογίες κυψελών καυσίμου και υδρογόνου σε πυλώνες των μελλοντικών εξελίξεων στα συστήματα ενέργειας και μεταφορών της Ευρώπης, συμβάλλοντας έτσι στην εξέλιξη προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050.

Δεν υπάρχουν σχόλια: