Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Ν. Πεντέλης.

Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Ν. Πεντέλης.
Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ. 4262/02.03.2018 έγγραφο της Δ/νσης Λαϊκών αγορών
  
1.     Σας γνωρίζουμε ότι από 03.03.2018 έως 30.06.2018 η λαϊκή αγορά Ν. Πεντέλης θα λειτουργεί, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 26/18.06.2003 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, στην οδό Αγ. Παρασκευής στη Δ.Κ. Ν. Πεντέλης.
2.      Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: