Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

Το διάταγμα "αναγνωρίσεως Κοινότητος Βριλησσίων εν τω Νομώ Αττικής".


Ένα υπέροχο και ιστορικό δώρο επιφύλαξε σε όλους μας ο αγαπημένος μας συνδημότης και "ερανιστής" Δημοσθένης Μπούκης του Γιάννη. Μας έστειλε και δημοσιεύουμε το διάταγμα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως "αναγνωρίσεως Κοινότητος Βριλησσίων εν τω Νομώ Αττικής"που υπεγράφη "εν Αθήναις τη 29η Ιουλίου 1949", από τον "Παύλο Βασιλέα των Ελλήνων και τον επί των Εσωτερικών Υπουργό Φ. Ζαίμη".  Το ιστορικό για την πόλη μας κείμενο: "Ο συνοικισμός "Βριλήσσια", αποσπώμενος του εις ον νυν υπάγεται Δήμου Χαλανδρίου, εν τη Επαρχία και τω Νομώ Αττικής, αναγνωρίζεται εις ιδίαν Κοινότητα, υπό το όνομα "Κοινότης Βριλησσίων", με έδραν τον ομώνυμον συνοικισμόν". Τις ευχαριστίες μας

Δεν υπάρχουν σχόλια: