Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

Μέτριος ο κίνδυνος πυρκαϊάς για σήμερα.

Στην κλίμακα του μέσου κινδύνου βρίσκεται η σημερινή πρόβλεψη πυρκαϊάς για την περιοχή μας. Η διαβάθμιση γίνεται καθημερινά από την Πολιτική Προστασία.
Πηγή: Πολιτική Προστασία Δήμου Βριλησσίων.    

Δεν υπάρχουν σχόλια: