Κυριακή, 8 Ιουλίου 2018

Ψηφίζεται η απλή αναλογική στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Νόμος του κράτους θα είναι από την ερχόμενη εβδομάδα η απλή αναλογική στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γεγονός το οποίο σημαίνει την αυθεντική και γνήσια καταγραφή της λαϊκής ψήφου στις έδρες των δημοτικών συμβουλίων. Πρόκειται για την υλοποίηση ενός χρόνιου και πάγιου αιτήματος των "μη συντηρητικών" (με όρους συνήθους χρήσης) πολιτικών και αυτοδιοικητικών δυνάμεων της χώρας. Είναι γνωστή, θεμιτή και καταγεγραμμένη η πολιτική διαφωνία της Ν.Δ. κυρίως και των αυτοδιοικητικών σχημάτων που πρόσκεινται σε αυτήν. Δεν θα ήταν ορθό να κρίνουμε την επιχειρηματολογία τους που κυρίως ανάγεται στην -κατ' αυτούς- επιχειρηματολογία περί αδυναμίας τοπικής διοίκησης, λήψης αποφάσεων και "αναπήρων δημοτικών συμβουλίων. Εμείς επιχειρηματολογούμε με την δική μας προσέγγιση. Θεωρούμε ότι η απλή αναλογική θα "σπάσει" σε σημαντικό βαθμό την "ενός ανδρός αρχή", το χρόνιο δημαρχοκεντρικό μοντέλο με τις πολλές παθογένειές του και θα φέρει μια αναγκαία νέα πολιτική κουλτούρα συλλογικής λήψης των αποφάσεων. Η ίδια "η ζωή" θα δείξει στο εγγύς μέλλον ποιοί έχουν δίκαιο και ποιοί όχι. Κανείς μας δεν μπορεί από τώρα να γνωρίζει εάν θα υλοποιηθεί η νέα αυτή κουλτούρα ή εάν θα οδηγηθούμε σε ανάπηρα δημοτικά συμβούλια". Ο Δήμαρχος Βριλησσίων σωστά κατά τη γνώμη μας τάχθηκε υπέρ της απλής αναλογικής. Αξίζει νομίζουμε να δοκιμαστεί η εν λόγω λειτουργία, με την κοινή υποστήριξη στην πραγμάτωσή της ανεξαρτήτως των διαφορετικών απόψεων. Φωτογραφία από την Εφημερίδα των Συντακτών.        

Δεν υπάρχουν σχόλια: