Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2018

Ξεχορταριάστε τα οικόπεδά σας (φωτογραφίες).

Το ξεχορτάριασμα και ο καθαρισμός των αδόμητων οικοπέδων στην πόλη μας είναι επιβεβλημένη.
Με σκοπό την αποφυγή εστιών πυρκαϊών κατά τη θερινή περίοδο που πλησιάζει.
Οι ενέργειες αυτές στις οποίες οφείλουν να υποβληθούν οι ιδιοκτήτες τους αποτελούν όχι μόνο υποχρέωσή τους  αλλά και απόδειξη της κοινωνικής τους συνείδησης. Περιδιαβαίνοντας την πόλη, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν κι εφέτος ορισμένα οικόπεδα, τα οποία σίγουρα έχουν εντοπίσει και οι δημοτικές υπηρεσίες, τα οποία πρέπει να ξεχορταριαστούν άμεσα. Άραγε ο Δήμος τους έχει αποστείλλει σχετική επιστολή ειδοποίησης; Και σε όσα οικόπεδα δεν ανταποκρίθηκαν οι ιδιοκτήτες τους δεν οφείλει ο Δήμος να το πράξει με ίδια μέσα; 
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ.Δεν υπάρχουν σχόλια: