Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020

Τη Δευτέρα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Με τηλεδιάσκεψη και με χρήση της εφαρμογής e – presence

Η 10η για το 2020 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη και με χρήση της εφαρμογής e – presence την Δευτέρα 25 Μαϊου και ώρα 19:00 μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

-ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση των αναμορφωμένων πινάκων της στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Βριλησσίων, οικονομικού έτους 2020. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βριλησσίων – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

-ΘΕΜΑ 2o: «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2020 για το A’ τρίμηνο» – (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βριλησσίων – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

-ΘΕΜΑ 3ο: Ψήφιση Κανονισμού Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και διεξαγωγής της Δημόσιας Δημοτικής Διαβούλευσης στο Δήμο Βριλησσίων (Εισηγητής: Γραφείο Δημάρχου)

-ΘΕΜΑ 4ο: Μείωση Λογαριασμών Ύδρευσης (Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι: Παναγιώτης Φυκίρης – Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

-ΘΕΜΑ 5o: Εισήγηση Δημάρχου για μείωση λογαριασμών ύδρευσης στα συνήθη επίπεδα (Εισηγητής: Γραφείο Δημάρχου).

Δεν υπάρχουν σχόλια: