Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2020

Έναρξη εγγραφών στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

                                             
                      Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγίας Παρασκευής

Σας ενημερώνουμε ότι το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγίας Παρασκευής έχει αρχίσει εγγραφές.Απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες (από 18 χρόνων και χωρίς ηλικιακό όριο προς τα πάνω) και παρέχει ύστερα από δυο έτη δωρεάν φοίτησης τίτλο σπουδών ισότιμο απολυτηρίου γυμνασίου (με όλα τα δικαιώματα ενός αποφοίτου γυμνασίου). Τα μαθήματα είναι ειδικά σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των ενήλικων εκπαιδευόμενων.


Λειτουργεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

αφίσα-πληροφορίες

Δεν υπάρχουν σχόλια: