Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Τα συνεργεία αυτεπιστασίας θα προβούν στις αναγκαίες εργασίες των σχολείων.

Σχετικά με το δημοσίευμά μας για την έλλειψη εργολαβίας του Δήμου Βριλησσίων για τις αναγκαίες επισκευαστικές εργασίες στα σχολεία μας, ενόψει της επόμενης σχολικής χρονιάς, ενημερωθήκαμε αρμοδίως και εγκύρως για τα ακόλουθα.
Είναι αναμφισβήτη η παραδοχή ότι δεν υπήρξε εφέτος εργολαβία.
Ωστόσο, το ίδιο αναμφισβήτητη είναι και η καθολική παρέμβαση από τα συνεργεία αυτεπιστασίας του Δήμου, που ήδη έχουν ξεκινήσει και θα συνεχίσουν μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, ώστε στην αρχή της σχολικής χρονιάς τα πάντα να είναι έτοιμα και καμία έλλειψη να μην υφίσταται.
Εμείς καλοπροαίρετα καταγράφουμε την εν λόγω πληροφόρηση και βέβαια παρακολουθούμε στενά το θέμα για την πλήρη επιβεβαίωση της υλοποίησής της προς όφελος των σχολείων μας και των μαθητών μας.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: