Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017

Δήμος Βριλησσίων: ενημέρωση για τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς ύδρευσης.

Εκκαθαριστικός λογαριασμός ύδρευσης Γ' και Δ' τριμήνων 2016.
Ο τρέχων λογαριασμός κατανάλωσης ύδατος είναι εκκαθαριστικός των Γ και Δ τριμήνων 2016. Ενημερωθείτε για τον τρόπο διενέργειας της εκκαθάρισης.
Ο Δήμος Βριλησσίων την περίοδο του Γ τριμήνου 2016, δεν καταμέτρησε τις καταναλώσεις ύδατος και με βάση τεκμαρτό υπολογισμό του όγκου κατανάλωσης, προέβη σε αντίστοιχο υπολογισμό της χρέωσης, προκειμένου να καταβληθεί ποσό έναντι των τελικών χρεώσεων.
Με τον τρόπο αυτό βεβαιώθηκαν χρεώσεις και εκδόθηκε ο λογαριασμός του Γ τριμήνου 2016 για ποσό «έναντι» του πραγματικού. Η καταμέτρηση του Δ΄ τριμήνου 2016, πραγματοποιήθηκε κανονικά και τα στοιχεία που προέκυψαν χρησιμοποιούνται για την εκκαθάριση συνολικά των Γ και Δ τριμήνων 2016. Η εκκαθάριση των δύο τριμήνων, πραγματοποιήθηκε με τον τρόπο που περιγράφει το συνημμένο αρχείο (μεθοδολογία της εκκαθάρισης).
Ενημερωθείτε και για το
Νέο έντυπο λογαριασμού 2017-2018
και τους
Τρόπους εξόφλησης λογαριασμών ύδρευσης
όπου στον τρέχοντα εκκαθαριστικό λογαριασμό, δεν υπάρχει πιθανότητα απόκλισης περιεχόμενου σε σχέση με τους κανονικούς λογαριασμούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: