Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

"Δίκαιη Ανάπτυξη με Προστασία της Εργασίας".

Μια σημαντική εκδήλωση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μεγάλη συμμετοχή κυρίως εργαζομένων  της περιοχής, πραγματοποιήθηκε στις 11/10/2017, στο Γαλάτσι, από την ΟΜ Γαλατσίου του ΣΥΡΙΖΑ και την Νομαρχιακή Βόρειας Αθήνας – ΝΕΒΑ. Ομιλητής ο Νάσος Ηλιόπουλος, μέλος της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ και Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και το θέμα: "Δίκαιη Ανάπτυξη με Προστασία της Εργασίας".
Ο ομιλητής αναφέρθηκε αναλυτικά  στην μεγάλη δραστηριότητα  που εχει αναπτύξει  το ΣΕΠΕ προκειμένου να διασφαλίζονται :

§  Οι προβλεπόμενοι όροι και  νόμιμες συνθήκες εργασίας των εργαζομένων

§  Η  τήρηση  του χρόνου εργασίας

§  Οι  νόμιμες παροχές  

§  Η  τήρηση της    ασφαλιστικής  νομοθεσίας  για την κάλυψη των εργαζομένων ,

§  Η  ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

§  Οι  όροι κάθε είδους συλλογικών συμβάσεων

§  Οι  ειδικοί όροι και συνθήκες εργασίας των ευπαθών ομάδων εργαζομένων καθώς και ειδικών κατηγοριών εργαζομένων

§  Η νομιμότητα απασχόλησης των εργαζομένων των υπηκόων τρίτων χωρών και η ισότητα μεταχείρισης τους από την εργοδοσία

§  Η  καταπολέμηση της αδήλωτης  και ‘’μαύρης ‘’ εργασίας και  των  παράνομων πρακτικών στην απασχόληση

Στα πλαίσια αυτά ο ομιλητής έκανε ειδική αναφορά στον μεγάλο αριθμό των ελέγχων σε επιχειρήσεις κάθε είδους  , την βεβαίωση εκατοντάδων παρανομιών και παρατυπιών από εργοδότες  και την επιβολή μεγάλων προστίμων.

 Ενέργειες που για πρώτη φορά γίνονται  στην κατεύθυνση προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων , σ αντίθεση με όλες τις προηγούμενες περιόδους της πλήρους ασυδοσίας  η και προστασίας πολλών.

Ακλούθησε πλήθος ερωτήσεων  από τους συμμετέχοντες  , έγιναν δεκάδες προτάσεις και τέλος  , μια ουσιαστική γενικευμένη συζήτηση .

Δεν υπάρχουν σχόλια: