Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

Ολική απορρόφηση προγράμματος για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων.

Απόφαση Υπουργού για το Δήμο Πεντέλης.

Αριθμός Απόφασης: 40303 21/12/2016.
Από 21/12/2016 με την Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών αρ.πρ.40303 ο Δήμος Πεντέλης εντάχτηκε στο πρόγραμμα για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του σε τρίτους
Με το ποσό των 108.899,79€ .
To πρόγραμμα για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του σε τρίτους ολοκληρώθηκε την 06/10/2017 με την τελευταία εξόφληση .
            Το Υπουργού Εσωτερικών έχει δώσει παράταση στη εκκαθάριση των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων έως 30/06/2018  αρ.πρ.27944  19/9/2017.
Ο Δήμος Πεντέλης μετά την απορρόφηση   της επιχορήγησης των ληξιπρόθεσμων έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ποσού 3.274,00€. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: