Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

Πολύ μεγάλος ο κίνδυνος πυρκαγιών και σήμερα, γι' αυτό ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας.

Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην πόλη μας και στην Αττική. Γι' αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας. Κάποια στιγμή μάλιστα θα χρειαζόταν να μελετήσουμε τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, που είναι αναρτημένες και στο διαδίκτυο,  ώστε να έχουμε πλήρη ενημέρωση για την αντιμετώπιση του φαινομένου των δασικών πυρκαγιών.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: