Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022

Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΩΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ.

Του Δημήτρη Μπάκα*.
                                                       

Από τις συνθήκες του σημερινού περιβάλλοντος προκύπτουν σημαντικές διαπιστώσεις: 

Ο ευδαιμονισμός και ο άκρατος μερκαντιλισμός(εμποροκρατία) προκαλούν ισοπέδωση επαγγελμάτων και λειτουργημάτων. Εσφαλμένα χαρακτηρίζονται, ως μη παραγωγικά, όσα λειτουργήματα δεν είναι λογιστικά μετρήσιμα. 

 Αμβλύνονται έννοιες, όπως η Πατρίδα, το Έθνος, η Θρησκεία, η Δημοκρατία, στις οποίες έννοιες αποδίδεται  ασαφές πολυποίκιλο και αυθαίρετο περιεχόμενο.

Δεν υφίσταται καλλιέργεια αρετής της πολιτειότητας (polity), που συνιστά βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη οντότητας της πολιτείας, της οποίας τα μέλη αναμφίβολα να  μοιράζονται την αγωνία για πρόοδο βασισμένη στις  εγνωσμένες αξίες. 

Όμως, η οποιαδήποτε  ευμάρεια δεν καταργεί τη στρατιωτική θητεία και η υπογεννητικότητα, που παρατηρείται στη Χώρα μας, συνιστά κρίσιμο θέμα προς σπουδή. Γιατί το αίσθημα ασφάλειας είναι το ισχυρότερο που βιώνει κάθε έμβιο ον. Η βασική προϋπόθεση της ζωής είναι η εξασφάλιση της ύπαρξής της. Η ακεραιότητα της Πατρίδας μας, συνιστά το πρώτιστο καθήκον των Ενόπλων Δυνάμεων. Συνιστά, όμως και μια  υποχρέωση προσωποπαγή για τον καθένα μας.  Η στρατιωτική θητεία δεν εξαγοράζεται, πλην λόγω ανυπέρβλητης προσωπικής ανικανότητας.

Βασικές έννοιες:

 Πατρίδα, ο τόπος γεννήσεως ή εγκαταστάσεως, όπου το άτομο διαμορφώνεται  ως .προσωπικότητα. Οι δεσμοί ηθικής υφής συνιστούν τις δυνάμεις συνοχής όλων των κοινοτήτων. Μέσα στην Πατρίδα αναδύεται το μεγαλύτερο συνειδητό πλάτεμα του εαυτού μας και δημιουργείται το βαθύτερο ρίζωμα στο χρόνο και στην ιστορία. Η ελληνική γλώσσα σηματοδοτεί την έννοια της Πατρίδας, ως την ωραιότερη σύνθεση, ετυμολογικά, των κοινών ρόλων του  πατέρα και της μητέρας! Την πατρική αυστηρότητα και ισχύ μαζί με μητρική αγάπη και φροντίδα. 

Έθνος, ως ανθρώπινο σύνολο στηρίζεται στο συναίσθημα της εθνικής συνείδησης. 

Κράτος και  Πολιτεία  θεμελιώνονται στους νόμους που επιβάλλουν συμβατικές υποχρεώσεις.

Η εξασφάλιση της υπόστασης της Πατρίδας σημαίνει ότι το  συμφέρον του όλου  υπερτερεί του ατομικού. Ύπατος εξουσιαστής είναι ο Νόμος, ο μόνος, που εξασφαλίζει τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματά μας, την ελευθερία μας, αφού και εμείς τηρούμε  τις υποχρεώσεις μας φυσικά. Με ευπείθεια τηρούμε τους νόμους της και δεν νομιμοποιούμαστε  να τους παραβιάζουμε, επειδή κάποιος άλλος τους παραβιάζει. Αναθέτουμε την εξουσία στους ικανούς, που υπηρετούν το ευρύτερο συμφέρον της Πατρίδας, οπότε ωφελούνται οι πολλοί. Τα όρια της Πατρίδας μας αρχίζουν από την αυλή του σπιτιού μας, φθάνουν στα  σύνορα, αλλά η αξιοπρέπειά της μεταδίδεται  σε όλη την Οικουμένη. 

Η Δημοκρατία συνιστά την πιο λεπτή(ελληνική) επινόηση του ανθρώπινου πνεύματος για την κοινωνική ζωή, καθόσον δημιουργεί συνθήκες αποκέντρωσης και διάχυσης της εξουσίας. Απαιτεί πολίτες σώφρονες και αγαθούς, ώστε να δικαιούνται μερίδιο στη διακυβέρνηση της χώρας. Απαιτεί περισσότερα από όσα είναι συχνά διατεθειμένοι να δώσουν οι πολίτες. Δεν σημαίνει μακαριότητα, ηρεμία και ακινησία. Οι δημοκρατικές κατακτήσεις δεν είναι απόλυτα προστατευμένες. 

Εθνική Άμυνα συνιστά το απόλυτα  καθολικό αγαθό. Το στράτευμα δεν συνιστά μια ξεχωριστή ομάδα, αλλά είναι αυτός ο ίδιος ο Λαός, που αποτελεί την Πολιτεία. Ειδικά στις Χώρες που αντιμετωπίζουν κινδύνους ακεραιότητας, όπως η  Πατρίδα μας, ο πιο κρίσιμος και μοναδικός παράγοντας είναι ο ανθρώπινος πλούτος. Το έμψυχο υλικό του Στρατεύματος  συνιστά το καλύτερο  «Οπλικό Σύστημα». Προσέτι, το Στράτευμα  θεωρείται και σήμερα το  «καλύτερο σχολείο», που σφυρηλατεί τις καλύτερες φιλίες, αλλά προπαντός συμβάλλει  σε θέματα αγωγής του πολίτη.

Στρατιωτική Θητεία στην ειρήνη   προετοιμάζει τους νέους μας για την κρίσιμη ώρα της μάχης. Δεν είναι η απλή  ενημέρωση και εκμάθηση   χειρισμού του οπλισμού. Προπαντός δεν είναι χαμένος χρόνος! Δεν πρέπει να παραβλέπεται η ύψιστη αποστολή της κορυφαίας φάσεως της ανθρώπινης αγωγής, η στρατιωτική αγωγή.  Μέσα σε ένα ιδιάζον κλίμα, διαφορετικό από το σπιτικό, αναπτύσσεται η προαίρεση για ευθύνη του νέου,  λόγω της ορμέμφυτης ανθρώπινης κοινωνικότητας (μίμησης). Προκαλείται μια έντονη συγκινησιακή ενεργοποίηση του συναισθηματικού του χώρου. Ενώπιον της σκληρής  πραγματικότητας  αφυπνίζεται ο συνειδησιακός  χώρος και η ηθική συνείδηση.  Δια του παραδείγματος  των μελών της ομάδας  και με τη συνδρομή του  εκπαιδευτή καλλιεργείται η ευγενής άμιλλα, οπότε αναπτύσσεται η  βούληση  για προσφορά μέχρι την αυτοθυσία.

Ο νέος αναπτύσσει την αυτοσυνειδησία και αυτοπεποίθηση. Συνειδητοποιεί την έννοια και την αξία  της Πατρίδας και νιώθει άξιος να συμβάλει στην ελευθερία της. Έτσι πλαταίνουν τα στενά ατομικά του όρια μέχρι και την αιωνιότητα του Έθνους και καλλιεργείται  η ενσυνείδητη πειθαρχία. Μέχρι εκείνη τα στιγμή οι άλλοι του υπαγόρευαν το τι πρέπει να κάνει. Τώρα πια είναι εκείνος, οποίος συνειδητά αποφασίζει. Ήτοι καθίσταται ελεύθερος και ικανός μαχητής του πολέμου και της ζωής.  Τότε νιώθει την Πατρίδα του  ως Οικογένειά του.

Η Εθνική Άμυνα δεν είναι υπόθεση μόνον των λειτουργών της, που φέρνουν ακέραιη την ευθύνη της  επιτελικής και επιχειρησιακής διεξαγωγής, αλλά όλων, όσων επιθυμούν να απολαμβάνουν τα αγαθά,  που τους προσφέρει η Πατρίδα μας. Η στρατιωτική θητεία είναι προσωποπαγές καθήκον και όχι εξαγοράσιμο. Ο ιδρώτας και το αίμα είναι συστατικά της προσωπικής μας  ζωής και δεν αποτιμώνται με χρήματα. Όλες οι προσφορές έργου δεν είναι συγκρίσιμες. Ποια δύναμη ψυχής πρέπει να έχει αποκτήσει ο νέος για να σηκώνει την ευθύνη της τιμής της Πατρίδας ολόκληρης; Η λεβεντιά καλλιεργείται με την δημιουργική στρατιωτική θητεία μέσα στο γόνιμο περιβάλλον του Στρατεύματος. 

Η ακεραιότητα της Πατρίδας διασφαλίζεται με τη φιλοπατρία ολόκληρου του λαού. Φιλοπατρία συνιστά  αγάπη, που υπερβαίνει  τον έρωτα και τη φιλία  εγγίζοντας  τα όρια της ανιδιοτελούς αγάπης για  κάτι το ιερό και άγιο, την Πατρίδα. Ο μαχητής στη διάρκεια της δημιουργικής  στρατιωτικής θητείας του αποκτά αυτόνομα ένα μεγάλο πιστεύω:  ότι  το   καλό  της Πατρίδας,  συνιστά υπόθεση του καθενός μας και η ατομική μας ελευθερία υπόθεση όλων. Το ίδιο πιστεύω πρέπει να έχει κάθε πολίτης άξιος να ζει σε μια υγιή και δημιουργική Δημοκρατία.  

Το Στράτευμα σήμερα συνιστά και θα συνιστά και στο μέλλον πρότυπο  αποδοτικού και δημιουργικού πολύτροπου Φορέα της Πατρίδας μας. Η συνοχή του ερείδεται στην ενσυνείδητη πειθαρχία, που συνιστά την πιο ισχυρή αρετή συνοχής.  Ήτοι η όλη λειτουργία του βρίσκεται πάντοτε στο ιδανικό σημείο του αρίστου  μέτρου,  μεταξύ της αυθαιρεσίας και της καθυπόταξης.  

Οι Ένοπλες Δυνάμεις με την ευέλικτη δομή τους και την  αρμοστικότητα στις απαιτήσεις τού διαρκώς εξελισσόμενου περιβάλλοντος συνιστούν  παράδειγμα εύρυθμου «ζωντανού οργανισμού», που δημιουργεί συνθήκες ικανοποιητικές στο προσωπικό του, αλλά και από τον οποίο αναδύεται υψηλός βαθμός εμπιστοσύνης για ολόκληρο τον Λαό. 


Σήμερα 21 Νοεμβρίου, ημέρα αφιερωμένη στη Θεομήτορα Παναγία, Προστάτιδα των Ενόπλων Δυνάμεων τιμούμε  τα στρατευμένα νιάτα της Πατρίδας μας. Τους νέους εκείνους που διαθέτουν, αντίθετα με μερικούς, οι οποίοι με διάφορα προσχήματα προσπαθούν να το αποφεύγουν, έναν ελάχιστο χρονικό διάστημα από τη νεανική τους ζωή για να προετοιμαστούν για το ύψιστο καθήκον προς την Πατρίδα τους. Σε αυτά τα παιδιά μπορούμε να πούμε  από καρδιάς, ότι θα νιώθουν σε όλη τους τη ζωή υπερηφάνεια   για την προσφορά τους αυτή. Και πέρα από αυτό θα  έχουν ωφεληθεί σε τεράστιο βαθμό οι ίδιοι προσωπικά, γιατί η δημιουργική στρατιωτική θητεία συνιστά μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης των αρετών της ενσυνείδητης πειθαρχίας, της αυτοπεποίθησης, της αυτοεκτίμησης, όπως και την απόκτηση  μοναδικών εμπειριών εξοικείωσης με τις αντίξοες συνθήκες διαβίωσης  στις πολεμικές συνθήκες αλλά και της καθημερινής ζωής.

Τιμούμε τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, γιατί χωρίς αυτά δε θα υπήρχε αξιόπιστο Στράτευμα.  Τους άνδρες και τις γυναίκες, που αψηφούν τις σειρήνες της ευζωίας  και προτιμούν να υπηρετήσουν δια βίου ένα από τα πιο απαιτητικά, θα λέγαμε σκληρά, αλλά τιμημένα λειτουργήματα.  Σε αυτούς τους ωραίους Συναδέλφους θα λέγαμε ότι πρέπει να διατηρήσουν υψηλά τα οράματά τους, να εμποτισθούν με πάθος για την υψηλή αποστολή τους και να αποκτήσουν εμπειρίες που θα τους καταστήσουν ικανούς να οδηγήσουν τα ελληνόπουλα στη νίκη, εάν το χρειασθεί η Πατρίδα μας. Ας μη πικραίνονται εάν οι θυσίες τους δεν αναγνωρίζονται πάντοτε και από όλους. Ο Ελληνικός λαός στη σιωπηρή του πλειονότητά του τούς συμπαραστέκεται και επάνω τους βρίσκει το πιο έμπεδο στήριγμα!

Σήμερα τιμούμε ιδιαίτερα όσους πρόσφεραν μέλη του σώματός τους και δακρυσμένοι μας συμπαραστέκονται ανάπηροι και μάρτυρες των αγώνων υπέρ βωμών και εστιών. Τους αγκαλιάζουμε ψυχικά και τους ευχαριστούμε θερμά. Προπαντός σήμερα τιμούμε Εκείνους που πρόσφεραν το δικό τους «μοναδικό» αγαθό, τη ζωή τους, για τη σωτηρία της ελευθερίας της Πατρίδας μας.


  Πέραν από τα καταγεγραμμένα με «χρυσά γράμματα» στις Δέλτους της  Ιστορίας της Πατρίδας μας κατορθώματα, την  προσφορά σε αίμα  και ψυχές στα πεδία των Μαχών του Έθνους μας, μια ευεργετική γενναιοδωρία, στην οποία χρωστάμε σήμερα και τη δική μας ευημερία, οι Ένοπλες Δυνάμεις  προσφέρουν μια ανεκτίμητη και κορυφαία διττή «παραγωγική» προσφορά: 

Το αίσθημα ασφάλειας έναντι εξωτερικών απειλών και την ευρεία παιδεία(ανδραγωγία), που αναπτύσσει πρόσωπα υπεύθυνα για τη δημοκρατική κοινωνία μας. 

Γι’ αυτόν ακριβώς  τον λόγο  διατεινόμαστε ότι η στρατιωτική θητεία συνιστά διαχρονική δημοκρατική αξία.

                                                                          

                                                                                                         Δημήτριος Κ. Μπάκας

                                                                                                              21 Νοε. 2022

*Ο Δημήτρης Κ. Μπάκας είναι Αντιστράτηγος εα Επίτ. Διοικητής ΣΔΑ, Διπλωματούχος Πολ. Μηχ.  Ε.Μ.Π., Πτυχιούχος Νομικής Παν. Αθηνών, MSc RCDS LONDON, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΠΙΤ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ 'ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ ΑΕ', www.xrysitomi.gr, dbakas@xrysitomi.gr 210-6131174.