Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2019

Ξεκίνησε το αντιπλημμυρικό έργο

Για την κατασκευή 4 γεφυριδίων στην Πεντέλη

Εγκαταστάθηκε ο εργολάβος και ξεκίνησε την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 το αντιπλημμυρικό έργο στο Δήμο Πεντέλης για την κατασκευή των τεσσάρων (4) γεφυριδίων στη Δ.Κ. Πεντέλης (2 στο Κοιμητήριο Πεντέλης και 2 στη Νταού Πεντέλη). Έργο που πραγματοποιείται μετά από 10ετή περίπου αγώνα γραφειοκρατίας που δείχνει και τη λειτουργία του κράτους μας διαχρονικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: