Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017

Ο Δήμος θα δημιουργήσει νέο ψηφιακό ιστορικό λεύκωμα.

Η πρόεδρος του ΟΚΠΑ και δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Αρσενη Λαμπρου Βουλα, μας ενημέρωσε ότι: "ήδη ο Δήμος έχει Ομάδα Προφορικής Ιστορίας η οποία συγκεντρώνει προφορικές αφηγήσεις μνήμης της πόλης και θα δημιουργηθεί και νέο λεύκωμα και σε ψηφιακή μορφή για να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς".
Είθε κ. Αρσένη!

Δεν υπάρχουν σχόλια: