Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2021

ΔΡΑΣΗ: Ακούει κανείς εκεί στον Πολιτιστικό & Αθλητικό Οργανισμό;

Συνεδρίαση «δια περιφοράς» στις 10.00 το πρωί για τον καθορισμό προσόντων προϊσταμένου!

Προσωρινοί πίνακες εγγραφών

Στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Βριλησσίων - Ενστάσεις

Ασπίδα προστασίας για τα αδέσποτα των Βριλησσίων

  Όλοι μαζί ενώνουμε δυνάμεις! 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα

 «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» 2021-2022

Διακοπές στην υδροδότηση λόγω εργασιών αναβάθμισης

Και εκσυγχρονισμού του Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης

Για την Ανάπλαση του Πεντελικού

Η Δήμαρχος με τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο Πεντέλης

Κίνδυνοι για την Δημόσια Υγεία από την νιτρορύπανση

Σε διάφορα σημεία της χώρας - Ερώτηση στη Βουλή