Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

Δέσμη Μέτρων για την Οδική Ασφάλεια.

1.    Το 2017 συντάχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ο Οδηγός «SAVE LIVES – Δέσμη Μέτρων για την Οδική Ασφάλεια», συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου της «Ατζέντας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030» για τη μείωση κατά 50% των θανάτων και τραυματισμών από τις οδικές μετακινήσεις μέχρι το 2020.

2.    Ο Οδηγός περιγράφει τα βασισμένα σε αποδείξεις κύρια μέτρα που έχουν εντοπιστεί στον τομέα της οδικής ασφάλειας, τα οποία θα επηρεάσουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τους θανάτους και τους τραυματισμούς στην οδική κυκλοφορία.
3.    Τα μέτρα που αναλύονται στον Οδηγό, καθορίζονται σε έξι (6) συνιστώσες, οι οποίες συνοπτικά είναι οι παρακάτω:
            α. Διαχείριση της ταχύτητας: νομοθεσία, κατασκευή υποδομών όπως κυκλικούς κόμβους, στενώσεις, διαγραμμίσεις κλπ., νέες τεχνολογίες στα οχήματα κλπ.
            β. Ηγεσία των φορέων για την οδική ασφάλεια: δημιουργία οργανισμού ή ομάδας αποκλειστικά για την οδική ασφάλεια, ανάπτυξη και χρηματοδότηση στρατηγικής για την οδική ασφάλεια, συστήματα συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, ευαισθητοποίηση και δημόσια στήριξη μέσω εκπαίδευσης και εκστρατειών πληροφόρησης.
            γ. Σχεδιασμός και βελτίωση των υποδομών: παροχή ασφαλών υποδομών για όλους τους χρήστες (πεζοδρόμια, ασφαλείς διαβάσεις, νησίδες κλπ.), λωρίδες για ποδήλατα και μοτοσυκλέτες, σχεδιασμός ασφαλέστερων διασταυρώσεων, προτεραιότητα στους πεζούς, περιορισμός της ταχύτητας σε κρίσιμα σημεία και σημεία ενδιαφέροντος, ασφαλέστερες διαδρομές για τη δημόσια συγκοινωνία κλπ.
            δ. Πρότυπα ασφαλείας οχημάτων: καθορισμός και επιβολή κανόνων σχετικά με την ασφάλεια των οχημάτων (ζώνες ασφαλείας, προστασία των πεζών, πλευρικοί αερόσακοι, συστήματα συγκράτησης παιδιών κλπ.), κανονισμοί σχετικά με το σύστημα ABS στις μοτοσυκλέτες, αναμμένα φώτα πορείας κλπ.
            ε. Επιβολή των νόμων κυκλοφορίας: Καθιέρωση και επιβολή των νόμων σε εθνικό, τοπικό και αστικό επίπεδο.
            στ. Επιβίωση μετά τη σύγκρουση: εκπαίδευση για παροχή βοήθειας στα σημεία συγκρούσεων, στελέχωση βασικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ολοκληρωμένα προ-νοσοκομειακά συστήματα φροντίδας έκτακτης ανάγκης, προώθηση εκπαίδευσης πρώτης απόκρισης κλπ.
4.    Για να επιτευχθούν οι στόχοι, απαιτούνται ταυτόχρονες ενέργειες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο στους βασικούς τομείς της δέσμης των ανωτέρω μέτρων. Δεδομένου ότι η εφαρμογής της πολιτικής για την οδική ασφάλεια διαφέρει από χώρα σε χώρα, αυτή η δέσμη δεν πρέπει να θεωρηθεί δεσμευτική και εφαρμόσιμη σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά ως οδηγός για τη στήριξη στη λήψη αποφάσεων.
5.    Στον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τα ανωτέρω μέτρα στον Οδηγό «SAVE LIVES – Δέσμη μέτρων για την Οδική Ασφάλεια»:

Δεν υπάρχουν σχόλια: