Κυριακή 8 Μαΐου 2022

ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ.

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Ι. ΒΑΤΟΥΣΙΟΥ.


Τροχήλατα άρματα

τρυπώνουν

κι αποδομούν το φάντασμα της ελπίδας


Σκιές χαρακώνουν

τα πλευρά της Άνοιξης


Ξημερώνει

Κι ο φάρος της δύσης

με τρύπιες σημαίες

τυλίγει το χέρι του φόνου


ΠΊΝΑΚΑΣ: Αλ. Αλεξανδράκη, Προέλασις.