Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022

Η γενιά μας δεν θα ξαναδεί πράσινο το βουνό.

 
Πάνω που είχε αρχίσει να πρασινίζει μετά από 20 και 30 χρόνια.

Ιδού τα εγκλήματα των ανθρώπων. 

Και όσα τελούνται δια πράξεων, αλλά και όσα τελούνται δια παραλείψεων.

Υπάρχει μερικές φορές η αίσθηση ότι η ανθρώπινη παρέμβαση εξοντώνει το θεϊκό δημιούργημα.

Ότι ο άνθρωπος, όπως αποδεικνύει η πράξη και όχι τα λόγια, στέκεται κάποιες φορές εχθρικά προς τη ζωογόνα φύση.  

Δεν είναι μόνο ότι η καταστροφή του πράσινου θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν όλοι μας δείχναμε αληθινή μέριμνα, αγάπη και πραγματικό ενδιαφέρον.

Αλλά κυρίως είναι ότι χωρίς φύση ζωή δεν μπορεί να υπάρξει. Ωστόσο, ο άνθρωπος δεν φαίνεται να το κατανοεί.

Πάνω που η Πεντέλη είχε αρχίσει να ξαναπρασινίζει μετά από 20 και 30 χρόνια, η γενιά μας - και συνειδητοποιείστε το - δεν πρόκειται ποτέ να την ξαναδεί πράσινη. Τα παιδιά και τα εγγόνια μας μπορεί... 

ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ...