Ομόφωνα ναι, αλλά θα εγκριθεί από την Περιφέρεια;

Η απόφαση για τη διατήρηση του ΟΚΠΑ ως νομικού προσώπου.
Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της προηγούμενης Δευτέρας, εγκρίθηκε τελικά ομόφωνα, η εισήγηση του Δημάρχου Κώστα Βαφειάδη, για τη διατήρηση του ΟΚΠΑ ως νομικού προσώπου του Δήμου Βριλησσίων.
Παρόμοια εισήγηση για τη διατήρηση του Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού δεν τέθηκε στη διάθεση του δημοτικού συμβουλίου.
Μετά την ομόφωνη έγκριση της εισήγησης, η σχετική απόφαση θα αποσταλεί προς επικύρωση στην Περιφέρεια.
Ωστόσο, από ορισμένες πλευρές διατυπώνεται η επιφύλαξη εάν η Περιφέρεια θα την εγκρίνει ή όχι.
Διευκρινίζεται, τέλος,  ότι σύμφωνα με τον νέο νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση τα νομικά πρόσωπα καταργούνται και οι αρμοδιότητές τους μεταφέρονται στους δήμους, πλην ορισμένων περιπτώσεων που πληρούνται οι προϋποθέσεις υγιούς οικονομικής κατάστασης, όπως στον ΟΚΠΑ, οπότε μπορεί το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίζει διαφορετικά.  

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο